Om företaget

BildBertil Söderlund i Svedala AB är ett företag som i första hand erbjuder tjänster som kontrollansvarig (KA).

Företaget kan även hjälpa till med statusbesiktningar/tekniska utredningar, granskningar/kontroller, statiska beräkningar i mindre omfattning, projekteringsledning samt uppdrag som Bas-P.

Jag, Bertil Söderlund, är utbildad civilingenjör vid Chalmers Teknisk Högskola, CTH, och har mer än 30 års erfarenhet av projekterings- och konstruktionsuppdrag från olika typer av uppdrag.

Allt från bostäder och offentliga byggnader till industrier, kraftvärmeverk och oljeplattformar i form av ny- till- och ombyggnader. Till detta kan tillföras projektledning, diverse tekniska utredningar och statusbesiktningar.

Jag är certifierad, (SC1005-11), kvalitets-/kontrollansvarig enligt PBL, nivå K, sedan 20 år tillbaka.

Uppdragen som kvalitets-/kontrollansvarig har utförts både inom industri, fastighetsbolag, kommuner och åt privatpersoner.

Anställningarna har varit hos följande arbetsgivare:

  • Bertil Söderlund i Svedala AB, 2015 – nuvarande.
  • WSP Sverige AB, Malmö, 2000 – 2015.
  • NCC AB (NCC-Teknik), Malmö, 1989 – 2000.
  • Sockerbolaget AB, Malmö, 1981-1989.

Utöver det ovan nämnda har jag genomgått utbildningar inom:

  • Uppdateringskurser som kontrollansvarig, nivå K
  • Byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P
  • Entreprenadjuridik
  • Eurokoder
  • Brandteknisk dimensionering
  • Affärsmässig uppdragsledning

Allt detta har gett mig en stor erfarenhet och ovärderliga kunskaper i att hantera de problem som byggherren kan komma att ställas inför, dels under projekteringen och dels under entreprenaden.