Hem

Ny-, om- eller tillbyggnad? Då är du i behov av en kontrollansvarig.

Plan- och bygglagen, PBL, anger att det vid de flesta byggåtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska byggherren utse en kontrollansvarig som ska följa hela byggprojektet.

Byggherren är den som för egen eller annans räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-, eller markarbeten. En privatperson som själv bygger eller anlitar någon för att bygga räknas som byggherre.

Kontrollansvarig får dock bara någon vara som är certifierad, det vill säga som har fått riksbehörighet från ackrediterat organ. Vi är certifierade av RISE. Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Den kontrollansvarige arbetar på uppdrag av dig som byggherre, där du har det yttersta ansvaret för byggprojektet. Se din kontrollansvarige som en partner och rådgivare. Lägg därför ner lite tid på att välja en kontrollansvarig som du kommer att trivas med.

Jag bistår dig genom hela byggprocessen med att de olika entreprenaderna uppfyller gällande bestämmelser och att tillsynen blir genomförd på ett riktigt sätt gentemot myndigheter och enligt gällande bygglagar.

Ta kontakt med mig för rådfrågning på 070 – 516 82 39 eller på bertil@bertilsoderlund.se.

Ser fram emot att höra från dig!

/Bertil Söderlund